ارتباط با من

معرفی استاد

نام: عبدالرضا   نام خانوادگی: محمدی نافچی، استادیار گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

دکتری صنایع غذایی گرایش بایوپلیمر از دانشگاه علوم مالزی (2009-2011)

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- صنایع غذایی از دانشگاه صنعتی شریف تهران (1999-2000)

 کارشناسی مهندسی شیمی- پتروشیمی از دانشگاه شیراز (1995-1999)

اطلاعیه هاکلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشد